Jestli-že otevíráte tyto stránky, hledáte pomoc nebo toužíte po osobním růstu.
S obojím vám mohu pomoci.

Pokud naše představy a s nimi spojené pocity jsou pro nás příjemné a přibližují se realitě, ve které žijeme, jsme většinou spokojení a úspěšní lidé.
Když ale naše představy a pocity nezapadají do naší reality, jsme nespokojeni.
Když nespokojenost trvá dlouho, přeroste v depresi a později se projeví i na našem fyzickém těle.
Chceme-li tento stav změnit, je třeba zjistit příčinu, proč se nám život dostává jinam, než byl náš záměr.
Je možné učit se, jak se stát spokojeným a vyrovnaným člověkem.
Jak dosáhnout toho, aby se nám život neděl, ale abychom ho řídili.